Latrintömningsstationer

Det finns möjlighet att tömma latrin (toalettavfall) från båtar i Norrköping.
Läs mer om latrintömningsstationer på Nodras webbplats.

Kontakt