Samlad information om coronaviruset

Från och med fredagen den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom i Sverige. I samband med detta upphävs även pandemilagen. Man ser dock fortfarande allvarligt på viruset, som förblir anmälningspliktigt inom vården. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och vaccinera sig om möjligt.

Undrar du över vad som gäller efter den 1 april?

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller just nu

Vaccination och provtagning

Senaste nyheterna om coronaviruset

Medarbetare i Norrköpings kommun

Lättläst, teckenspråk och bildstöd

Myndighetsinformation

Generell och områdesspecifik information från ansvariga myndigheter.

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Det kan vara svårt att komma fram om du ringer telefonnummer 1177 just nu. Det beror på hög belastning.

Besök 1177 Vårdguidens webbplats om du har frågor som:

  • När ska jag stanna hemma?
  • Vilka är symtomen för covid-19?
  • När och var ska jag söka vård?
  • Hur smittar coronaviruset?
  • Hur kan jag undvika att få covid-19?
  • Hur går undersökning och utredning till?
  • Hur behandlas covid-19?
  • Vad innebär ett positivt prov för covid-19?
  • Vad innebär ett negativt prov för covid-19?

Covid-19 – coronavirus (1177.se)

113 13 svarar på frågor

Du som har allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 är tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar.

Skydda dig och andra från smittspridning

För att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre, krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Skydda dig och andra från smittspridning (folkhalsomyndigheten.se)

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Information från Försäkringskassan om smittbärarpenning, vård av barn och andra ersättningar:

Försäkringskassans information om olika ersättningar (forsakringskassan.se)