Aktuella råd och rekommendationer

Här hittar du samlad information om aktuella råd och rekommendationer från olika myndigheter med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Nuvarande råd och rekommendationer

Åtgärder är avsedda att bromsa smittspridningen av covid-19.

Regeringens digitala pressträffar (youtube.com)

Sammanfattning av gällande råd och restriktioner:

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att testa sig för covid-19 (PCR-test) efter ankomsten. Rekommendationen gäller till och med den 31 oktober och omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Den gäller oavsett om man har symtom eller inte.
  Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer vid resor.
 • Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till flera länder. Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär behöver hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller för ut- och inresa samt på resmålet. Du kan läsa mer om vad som gäller hos
  Utrikesdepartementet och hos Folkhälsomyndigheten.
 • Regeringen meddelande den 12 juli att närundervisning ska vara huvudregeln under hösten. Huvudmän för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har dock fortsatt möjlighet att besluta om tillfällig fjärr- eller distansundervisning alternativt stängning i samband med risk för smittspridning i samråd med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Besluten tas utifrån lokala behov och förutsättningar. Mer information om vad som gäller hittar du på regeringen.se. 
  Folkhälsomyndigheten har även tagit fram information om vad som gäller i samband med höstteminens skolstart.
 • Rådet om distansundervisning för vuxna togs bort den 1 juni. Utbildning på universitet, yrkeshögskola, folkhögskola samt vuxenutbildning ges därmed möjlighet att kunna återupptas på plats.
 • Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera togs bort den 15 juli. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
 • Deltagartaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjdes den 1 juli. Det innebär att det blir tillåtet för 50 personer att vistas inomhus om det inte finns sittplatser, och 300 personer om det finns anvisade sittplatser. Utomhus är det tillåtet med 600 personer eller max 3 000 sittande personer. På folkhalsomyndigheten.se hittar du mer detaljerad information.
 • Sedan den 1 juli får restauranger och barer hålla öppet längre än till 22.30. Sällskap ska dock sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus. Inomhus råder en reglering om max åtta personer per sällskap. Utomhus finns det inga begränsningar av storlek på sällskap. Mer detaljerad information hittar du hos Länsstyrelsen Östergotland.
 • Sedan den 1 juli kan läger och cuper genomföras utan begränsning så länge man följer de allmänna råden för att undvika smittspridning.
  Folkhälsomyndighetens information om läger och cuper
 • Information om idrottsrörelse, matcher, tävlingar mm.
  Riksidrottsförbundets information
  Folkhälsomyndighetens information
 • Från och med den 1 juli kan långväga kollektivtrafik ta emot passagerare med full kapacitet. Rådet att välja andra färdsätt om möjligt liger dock kvar, samt uppmaningen att undvika trängsel och att hålla avstånd.
 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken togs bort den 1 juli.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Just nu gäller denna rekommendation till och med den 30 september.
  Folkhälsomyndighetens information om arbete hemma
Så påverkas kommunens verksamheter
 • Angående besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende: enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer kan boende som vaccinerats träffa anhöriga och vänner, om det gått två veckor efter den andra dosen och besökaren är symtomfri. Norrköpings kommun understryker dock att besökare även fortsatt ska kontakta avdelningen i god tid innan besöket. Besökare, medarbetare och den boende ska även agera för att skydda andra boende som av olika anledningar inte är vaccinerade.
  Information till besökare på boenden
 • Den 12 juli meddelande regeringen att närundervisning ska vara huvudregeln under hösten. Huvudmän för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har dock i samråd med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten fortsatt möjlighet att besluta om tillfällig fjärr- eller distansundervisning alternativt stängning i samband med risk för smittspridning. Besluten tas utifrån lokala behov och förutsättningar. Mer information om vad som gäller hittar du på regeringen.se. 
 • Här hittar du information om vad som gäller i samband med skolstarten hösten 2021
  Information från Norrköpings kommun
  Information från Folhälsomyndigheten
 • Kulturskolans verksamhet är åter öppen även för elever födda 2004 och tidigare. Undervisning bedrivs på plats i Kulturskolans lokaler samt i Hörsalen.
  Information om Kulturskolans verksamhet
 • Information om vad som gäller för kommunens idrottshallar och ishallar, uthyrning mm.
 • Stadsarkivet är öppet för kortare bokade besök må-fr 10-12. För att minimera risken för smittspridning är det viktigt att hålla avstånd i lokalen och att inte komma på besök om man har några symtom, även milda. För bokning och frågor om utlämnande av handlingar är du välkommen att ta kontakt via telefon 011-15 11 75 eller e-post stadsarkivet@norrkoping.se
 • Kontaktcenters reception i Rosen är öppen för besök. För att minimera risken för smittspridning är det dock viktigt att även fortsatt tänka på att hålla avstånd i lokalen och att inte besöka kontaktcenter om man har några symtom. Du är även välkommen att ta kontakt via telefon 011-15 00 00 eller e-post norrkoping.kommun@norrkoping.se.
 • För vigslar i Rådhuset ligger begränsningen om 10 personer i lokalen kvar även efter den 15 juli, på grund av lokalens storlek. Utöver vigselförrättare, brudpar samt 2 vittnen betyder det att man kan bjuda in max 5 gäster.
 • Kommunens museer och andra anläggningar håller öppet med anpassning till de rekommendationer och restriktioner som gäller. Inom alla verksamheter gäller att hålla avstånd och att inte komma på besök om man har några symtom, även milda.

cnema.se

norrkopingskonstmuseum.se

norrkopingsstadsmuseum.se

visualiseringscenter.se

Länkar till biblioteken med information om vad som gäller

Länkar till badanläggningarna med information om vad som gäller

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen har fått uppdraget att kontrollera att besluten följs.

Information om vad som gäller och länsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn och kontroll av den nya tillfälliga pandemilagenlagen

Nationella restriktioner

Från och med måndagen den 14 december 2020 infördes skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa har sedan dessa justerats vid ett antal tillfällen. Via länken kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller just nu:

Information från krisinformation.se

As of 14 December, stricter national regulations and general advice come into force about everyone's responsibility to prevent the spread of Covid-19. These have since then been adjusted.

Information about the stricter national regulations

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, den så kallade pandemilagen. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Lagen omfattar bland annat begränsningar för handelsplatser, kultur- och fritidsverksamhet, privata tillställningar samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Information från Länsstyrelsen kopplat till pandemilagen

Med allmän sammankomst avses:

 • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
 • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning.
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
 • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning.
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

 
Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping