Information kopplat till covid-19 för medarbetare inom Norrköpings kommun

Här hittar du som medarbetare inom kommunen viktig information om coronaviruset. Mer information går även att hitta på kommunens intranät. Där finns både information om övergripande personalfrågor och mer specifika frågor för det kontor som du arbetar inom.

Alla medarbetare har ansvar för att hålla sig uppdaterade gällande, och följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller. Chefer inom Norrköpings kommun följer hela tiden utvecklingen och gör regelbundna riskbedömningar för sina verksamheter. Fokus ligger på balansen mellan att sätta in rätt insatser och minimera risken för smittspridning, och samtidigt kunna hålla igång samhällsbärande verksamheter.

Tillsammans bromsar vi smittan. Här är viktiga saker alla kan göra:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller har andra milda symptom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.

Övergripande information till medarbetare inom kommunens verksamheter

  • Medarbetare som har möjlighet att göra det ska arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgiftens karaktär som avgör om distansarbete är möjligt och i vilken omfattning. Dialog sker i samförstånd med ansvarig chef.
  • Fysiska möten ska undvikas i så lång utsträckning som möjligt. Möten ska istället ske digitalt. Behöver ett möte ske fysiskt ska det ske i en lokal där det går att hålla avstånd. Vid inget tillfälle under mötet får det uppstå trängsel.
  • Nödvändiga utbildningar, konferenser, tillställningar, och arbetsplatsträffar ska i så lång utsträckningar som möjligt ske digitalt. Gäller det en utbildning, konferens, tillställning eller arbetsplatsträff som inte kan genomföras digitalt och som inte är nödvändig att genomföra, ska den ställas in.
  • Kommunala verksamheter som inte är samhällsbärande håller just nu stängt enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Verksamheter som behöver hålla öppet arbetar för att minimera risken för smittspridning genom att exempelvis begränsa öppettider, begränsa antalet personer som får vistas i verksamheten eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte. Undantag görs för besök där verksamheten behöver utföra ett fysiskt besök/möte.
  • Tjänsteresor ska så långt det är möjligt ställas in och skjutas fram. Behöver en medarbetare delta fysiskt på ett möte ska medarbetaren om det är möjligt i första hand välja att cykla eller promenera, i andra hand ska medarbetaren använda en kommunbil. Resor med kollektivtrafik ska undvikas.
Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping