Information kopplat till covid-19 för medarbetare inom Norrköpings kommun

Här hittar du som medarbetare inom kommunen information om coronaviruset. Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjuksom. Sedan tidigare har även ett stort antal restriktioner tagits bort.

Att de flesta restriktioner har upphör betyder inte att pandemin är över. Följande rekommendationer gäller även fortsättningsvis:

  • Vaccinera dig.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus om du är ovaccinerad.

Alla medarbetare har ansvar för att hålla sig uppdaterade om vad som gäller, och följa de riktlinjer och rekommendationer som råder. Chefer inom Norrköpings kommun följer hela tiden utvecklingen och gör regelbundna riskbedömningar för sina verksamheter.

Distansarbete

Målet för oss som arbetsgivare är att fortsatt kunna erbjuda medarbetare som vill och kan arbeta på distans en möjlighet att göra det. Verksamheternas uppdrag och förutsättningar ser dock olika ut och de flesta av kommunens medarbetare har arbetsuppgifter som måste utföras på plats.

Det är alltid verksamhetens krav som i första hand styr hur stor andel av arbetstiden som går att utföra på distans.

Riktlinje för distansarbete

Att vi kan erbjuda olika former av flexibilitet är en grundläggande faktor för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Det har framgått att många arbetsuppgifter kan genomföras lika bra på distans som på arbetsplatsen. Likaså har många medarbetare upplevt att arbete på distans har fördelar och menar att det vore positivt att kunna kombinera arbetet med en viss del av arbete på distans.

Som en inramning finns några grundprinciper som gäller i hela Norrköpings kommun:

  • Norrköpings kommun som arbetsgivare är positivt inställd till distansarbete.
  • Distansarbete är en möjlighet utifrån verksamhet, arbetsuppgifter och uppdragets karaktär. Det är inte möjligt att tillämpa distansarbete i alla kommunens verksamheter.
  • Distansarbete sker på del av arbetstiden – inte på heltid.
    Distansarbete sker på frivillig grund från medarbetarens sida.
  • Ramarna för distansarbete sätts i samråd med närmaste chef. Det är chefen som fattar beslut om distansarbete är tillämpligt samt dess omfattning och förläggning med utgångspunkt i dessa grundprinciper.

Mer information går även att hitta på kommunens intranät. Där finns både information om övergripande personalfrågor och mer specifika frågor för det kontor som du arbetar inom.