Information kopplat till covid-19 för medarbetare inom Norrköpings kommun

Här hittar du som medarbetare inom kommunen viktig information om coronaviruset. Mer information går även att hitta på kommunens intranät. Där finns både information om övergripande personalfrågor och mer specifika frågor för det kontor som du arbetar inom.

Alla medarbetare har ansvar för att hålla sig uppdaterade om vad som gäller, och följa de riktlinjer och rekommendationer som råder. Chefer inom Norrköpings kommun följer hela tiden utvecklingen och gör regelbundna riskbedömningar för sina verksamheter. Fokus ligger på balansen mellan att sätta in rätt insatser och minimera risken för smittspridning, och samtidigt kunna hålla igång samhällsbärande verksamheter.

Övergripande information till medarbetare inom kommunens verksamheter

För att bromsa smittspridningen av covid-19 i samhället har flera tillfälliga åtgärder vidtagits från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån om arbetet tillåter. Ett nytt allmänt råd gäller också om att vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus.

Distansarbete där det är möjligt

I de verksamheter där det är möjligt ska medarbetare arbeta på distans. Det är varje chef som avgör om distansarbete är ett alternativ på arbetsplatsen och i vilken omfattning.

I verksamheter som inte kan ställa om till distans är det fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra. Möten, arbetsplatsträffar och andra sammankomster ska om möjligt ske digitalt eller skjutas fram.

När vi arbetar från arbetsplatsen behöver vi fortsatt tänka på att:

  • stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom
  • hålla omtänksamt avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • fortsätt att hålla god handhygien

Mer information för medarbetare och chefer finns på kommunens intranät. 

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller just nuKontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping