Elever och vårdnadshavare

Här finns information kopplat till covid-19 till dig som är elev och till dig som är vårdnadshavare. Det gäller förskola, grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning. Norrköpings kommun följer utvecklingen och är redo att anpassa verksamheterna utifrån de rekommendationer som råder.

Fokus i arbetet är att kunna erbjuda bästa möjliga barnomsorg och undervisning utifrån de förutsättningar som råder. Informationen uppdateras enligt gällande rekommendationer.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping