Distansundervisning för dig som går i kommunal gymnasieskola

Gymnasieskolorna har partiell distansundervisning till följd av coronapandemin enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland.

För Norrköpings kommunala gymnasieskolor gäller partiell distansundervisning efter rekommendation från Smittskyddet i Östergötland. Det innebär att en årskurs i taget har närundervisning på plats i skolans lokaler. Övriga årskurser har distansundervisning.

Undantag där undervisningen kan eller bör ske i skolan är följande:

  • Introduktionsprogram och språkintroduktion ska ske i närundervisning, det vill säga på plats i skolan.
  • Gymnasiesärskolan ska ske i närundervisning.
  • Skolan för individuella bedömningar på elevnivå och kan erbjuda närundervisning till bland annat elever som har behov av särskilt stöd, elever med trångboddhet i hemmet samt elever med social oro och som har stort behov av att vara på plats i skolan.
  • Praktiska moment inom till exempel yrkesutbildningar kan genomföras på plats.
  • Prov och bedömningstillfällen kan vid behov genomföras på plats.
Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att undervisningen till största del sker genom Google Classroom och Google Meet, det vill säga genom videolänk. Du följer fortfarande ditt ordinarie schema. Lektionerna består av lärarledd undervisning i kombination med eget arbete.

Vad ska jag tänka på vid distansundervisning?

Precis som vanligt förväntas du att delta aktivt i undervisningen. Du som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser. Vi vill betona vikten av studiefokus även då undervisningen sker på distans.

Din lärare kommer att registrera närvaro på varje lektion. Tänk på att du får ogiltig frånvaro om du inte registrerar din närvaro. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver hjälp eller mer information.

När och hur får jag veta om mina lektioner ska ske på distans?

Rektorer informerar om eventuell distansundervisning och det ska ske minst en dag i förväg.

Vad gäller för APL?

APL på gymnasiet fortsätter som tidigare. Enligt Skolverket är det möjligt för skolan att låta elever i gymnasieskolan genomföra APL, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Ansvarig skolpersonal finns tillgänglig för elever som är ute på APL. Detta gäller även om skolan helt eller delvis övergår till distansundervisning.

Minderåriga elever som är ute på APL ska inte utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittämnen, enligt Arbetsmiljöverket.

Hur går distansundervisningen till?

När din lektion börjar behöver du logga in i din elevdator med ditt Googlekonto som du fått av skolan.

Din lärare informerar dig om hur lektionen kommer att genomföras. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post.

Undervisningen kommer i till största del ske genom Google Classroom och Google Meet (det vill säga via videolänk), som du kommer åt via din inloggning.

Betyder distansundervisningen att skolan är stängd?

Nej, skolan är inte stängd men undervisningen ska ske på distans. Folkhälsomyndigeten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Skolans lokaler är öppna om du behöver komma in på skolan och hämta skolmaterial. Skolpersonal är på plats.

Gäller distansundervisning även för yrkesprogrammen?

Ja, vi planerar att ha distansundervisning gäller för de teoretiska delar som ingår i yrkesprogrammen.

Kan den praktiska undervisningen inom yrkesprogram genomföras på skolan om eleverna inte arbetar i närheten av varandra?

Ja, en mindre grupp av elever kan vara på skolan för att genomföra praktiska moment inom yrkesprogrammen. Det är då viktigt att undervisningen inte sker i grupp eller i samma klassrum.

Vad gäller för praktiska moment i kurser?

Praktiska moment genomförs på skolan, men sker i mindre grupper och i olika lokaler. Din skola meddelar hur de praktiska momenten i olika kurser ska genomföras.

Vad gäller kring studiemedel vid distans- eller fjärrundervisning?

Elever får studiemedel även vid distansundervisning. Du kan läsa mer på CSN:s hemsida.

Information från CSN

Vad gäller kring närvaro vid distansundervisning?

Din lärare registrerar närvaro. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt.

Jag har inte tillgång till min dator, laddare, böcker. Hur gör jag?

Du kan hämta dator, laddare, böcker och annat skolmaterial på skolan. Ta kontakt med din mentor om du behöver hämta material.

Vad gäller för elever som inte har förutsättningar att arbeta hemma, till exempel när det gäller bredband?

Om du inte har möjlighet att arbeta från ditt hem på grund av särskilda skäl så är du välkommen att plugga på skolan. Prata med din mentor om du inte har möjlighet att arbeta hemma. Beslut tas i samråd med rektor.

Vad gäller kring skollunch under perioden av distansundervisning?

Alla elever som studerar vid en kommunal gymnasieskola i Norrköpings kommun och som har behov av lunch under vardagarna (måndag-fredag) får lunch.

Under perioden då det pågår distansundervisning kommer lunchlådor att delas ut till elever som behöver lunch. Du behöver anmäla ditt behov av lunchlåda.

Hantering av skollunch med anledning av coronaviruset

Får elever som äter hemma matersättning?

Vi har inte möjlighet att lämna matersättning till elever som äter hemma, men elever som har behov av skollunch får lunchlådor. Du behöver anmäla ditt behov av lunchlåda.

Hantering av skollunch med anledning av coronaviruset

Hur gör jag om jag behöver prata med elevhälsan?

Skolans elevhälsopersonal finns på plats och är tillgängliga precis som vanligt. Om du som elev är orolig, mår dåligt eller känner att du inte hänger med i undervisningen så kan du kontakta oss. Elevhälsan nås via e-post telefon eller Skype. Vill du komma på en fysisk träff och prata med någon av oss går det bra, hör av dig så bokar vi en tid.

Vad gäller för nationella prov?

De nationella prov under perioden för distansstudier kommer att genomföras.

Skolverkets information

Vad gäller för gymnasiesärskolan?

Gymnasiesärskolan omfattas inte av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om jag har svårt att studera på distans, hur gör jag då?

Då ska du ta kontakt med din mentor på gymnasieskolan, för att se hur din situation bäst kan lösas.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping