Distansundervisning för dig som går på vuxenutbildning eller på yrkeshögskola

Från och med den 1 juni tas rådet om distansundervisning för vuxna bort. Utbildning på universitet, yrkeshögskola, folkhögskola samt vuxenutbildning ges därmed möjlighet att kunna återupptas på plats. Syftet med att ta bort rådet från och med den 1 juni är dock framför allt att ge möjlighet till en god framförhållning inför höstterminen.

I den ordinarie verksamheten gäller de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder behöver vidtas.

Frågor och svar om distansundervisning

Hur påverkar råden elevernas utbildning?
  • Med anledning av de nya råden kommer Komvux Norrköping att successivt börja öppna upp för studier på plats i skolans lokaler.
Vilka verksamhetsmoment sker på plats i skolan?
  • Utdelning av Chromebooks till nya elever genomförs med en elev i taget. Elever som väntar på sin tur gör det utanför skolans ytterdörr.
  • Praktiska moment inom yrkesutbildningar genomförs med max 8 elever åt gången. Genomförandet planeras i samråd med rektor.
  • Laborationer genomförs med max 8 elever åt gången. Genomförandet planeras i samråd med rektor.
  • Examinationer, tentor och prövningar: 8 elever åt gången
  • Särskilt stöd: 1 elev åt gången
  •  
Hur genomförs utbildningen på distans?

Via itslearning för de elever som har en Chromebook (de flesta elever). De elever som ännu inte fått en dator får information från sin lärare om när den kan hämtas. Varje upphandlad aktör har sin egen strategi och sin lärplattform. Elever som läser hos Astar, Montico, Yrkesakademin och Hermods ska vända sig till respektive utbildningsanordnare.

Kommer jag få fortsatt studiemedel?

Ja.

Hur meddelas informationen om distansstudier till eleverna?

Elever hålls uppdaterade via sina lärareare och itslearning.

Vilka verktyg behöver eleven för att kunna genomföra distansundervisningen?

En Chromebook som man lånar av skolan eller en egen dator så man kan kommunicera via e-post och lärplattform med sin lärare. Det samma gäller på respektive upphandlad lärplattform.

Arbetar lärarna hemifrån?

All personal arbetar hemifrån i så stor utsträckning det går.

Hur blir det med nivåtester?

Nivåtester ställs in tillsvidare.

Hur blir det med studie- och yrkesvägledningen?

All studie- och yrkesvägledning sker digitalt. Vägledningscentrum har öppet på telefon och mail.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping