Information om coronaviruset till dig som är vårdnadshavare eller elev

Här hittar du information och frågor och svar kopplat till coronaviruset. Informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare och har barn i Norrköpings förskola eller skola.

Vad gäller inom förskolan och skolan?

Fortfarande gäller grundläggande allmänna råd gäller för att minska smittspridning av sjukdomar.

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noga. Kan du inte tvätta händerna, använd handsprit.
  • Vaccinera dig mot covid-19 om du inte redan gjort det.

Läs mer på 1177.se

Om covid-19 – coronavirus

Frågor och svar om förskola, grundskola och gymnasieskola

Vad gäller för undervisning i grundskolan och gymnasiet?

Närundervisning på plats i skolan gäller som huvudregel.

Vad kan jag som vårdnadshavare göra för att bidra till minskad smittspridning?
  • Du som vårdnadshavare behöver ta ansvar för att hålla ditt barn hemma om barnet är sjuk.
  • Om ditt barn har sjukdomssymtom kan personalen be dig hämta ditt barn. Var vänlig och respektera detta.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Kan du inte tvätta händerna, använd handsprit. Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.
  • Hosta eller nys i armvecket.
Varför kan det se olika ut mellan enheter gällande hämtningar/lämningar utomhus, besök, avslutningar och andra aktiviteter?

Rektorers uppdrag och ansvar regleras i skollagen och varje rektor beslutar om sin organisation och verksamhet. Nu när restriktionerna efter pandemin har hävts återgår vi till normalläge där varje rektor beslutar om till exempel hämtning och lämning ska ske utomhus eller inomhus, genomförande av samlingar och besök samt om i vilken form avslutningar ska genomföras. Därför kan detta se olika ut mellan enheter.

Frågor och svar kopplat till symtom och sjukdom

Norrköpings kommun följer råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland. På 1177.se finns information om vad som gäller för Östergötland. Besök därför 1177.se för information om hur länge man ska stanna hemma mm.

1177.se - Östergötland

Vad gäller vid hemkomst från utlandsvistelser?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om vad som gäller vid hemkomst från utlandsvistelse.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (folkhalsomyndigheten.se)

När kan barn vara på förskolan eller i skolan och när bör de vara hemma vid olika besvär som kan vara ett tecken på covid-19?

Gå in på 1177 Östergötland för att läsa vilka råd som gäller för Östergötland

Varje region gör sina egna regionala anpassningar och riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer. De regionala råden kan skilja sig något från Folkhälsomyndighetens råd. Besök alltid 1177.se Östergötland för information om hur länge man ska stanna hemma mm. Du behöver välja region när du går in på 1177.se

Här finns information om vad som gäller för Östergötland:

1177.se - Covid-19: När ska jag stanna hemma?

Ska barn och elever vara hemma om vårdnadshavare får symtom efter vaccination för covid-19?

Symtom efter vaccination smittar inte. Barn och elever kan vara i förskola eller skola om vårdnadshavaren har symtom efter vaccination.

Får elever ha munskydd i skolan?

Elever har möjlighet att ha munskydd i skolan om de vill. Munskydd tillhandahålls inte av skolan. Om man önskar bära till exempel munskydd ansvarar man själv för att införskaffa detta.

Det kan finnas en risk att munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer rekommendationer. Tänk på att stanna hemma vid symtom och ha en god handhygien.

Folkhälsomyndighetens information om munskydd

Frågor och svar om plats i förskola och fritids samt barnomsorgsavgifter

Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan eller fritidshemmet stänger eller vill att jag är hemma med mitt barn?

Ja, du behöver betala barnomsorgsfakturor som du har mottagit.

Vårdnadshavare som har barn i förskola har möjlighet att få ett avdrag på en kommande barnomsorgsfaktura om förskolan stänger. Avdraget gäller om förskolan varit stängd i 5 dagar eller mer. Hur mycket du totalt får tillbaka beror på antalet dagar som förskolan har varit stängd, hur stor inkomst hushållet har, typ av plats och antalet barn. För att räkna ut beloppet som du ska få tillbaka delas din totala barnomsorgsavgift i antalet dagar som förskolan varit stängd och som du skulle haft barnomsorg enligt grundschema.

Belopp som understiger 300 kr reduceras inte.

Avdraget görs inte automatiskt. Om förskolan varit stängd är det viktigt att du kontaktar kommunens kontaktcenter för prövning och för att vi ska få in ditt önskemål om att ta del av avdraget.

Vårdnadshavare som haft omsorg under stängningen, till exempel för att man arbetar inom samhällsviktig verksamhet eller haft stort behov av omsorg, har inte rätt till avdraget.

Avdraget gäller endast förskolan och vid en tillfällig stängning. En eventuell stängning av fritidshemmet på grund av smittspridning eller hög personalfrånvaro påverkar inte avgiften för fritidshem. Förskolan eller fritidshemmet kan också vädja till dig att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar på grund av att många pedagoger är sjuka. En vädjan till vårdnadshavare påverkar inte barnomsorgsavgiften.

Vad gäller för introduktion till förskolan?

Förskolor anpassar introduktioner utifrån möjligheter och förutsättningar på den enskilda förskolan. Mer information om hur ditt barns introduktion kommer att gå till får du från förskolan där ditt barn fått plats. Vid frågor kontakta förskolans rektor.

Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn hemma?

Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver lämna ett tillfälligt schema till förskolan där du anger noll timmar i närvaro. Du behöver inte ändra något i e-tjänsten för barnomsorg.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping