Omställning till distansundervisning i skolan och stängning av förskolor - så fungerar det

Utbildningsnämnden kan komma att ta beslut om att undervisningen på en skola ska ske på distans på grund av covid-19. På samma sätt kan förskolor komma att tillfälligt stängas på grund av hög smittspridning.

Här kan du läsa om vad som gäller om detta skulle ske på den skola/förskola där dina barn går.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslut om distansundervisning eller stängning av verksamhet fattas av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen på skolan/förskolan. Beslutet är alltid tidsbegränsat men kan komma att förlängas en eller flera gånger.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras via skolan om tillfällig övergång till distansundervisning samt hur den ska genomföras. På samma sätt informeras vårdnadshavare till barn på förskola om verksamheten tillfälligt stängs ner på grund av hög smittspridning.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Meddela förskola eller skola om varför du/ditt barn är hemma

Omikrom, den variant av covid som just nu står för majoriteten av alla positiva fall smittar fort och har en kort inkubationstid på bara något dygn. Ett verktyg för att kunna stoppa smittspridningen är att tillfälligt stänga eller övergå till distansundervisning under en period. Därför är det viktigt att förskolan eller skolan får information om du eller ditt barn testat positivt.

Vi vill också be er vara extra uppmärksamma på eventuella symtom, stanna hemma vid symtom och boka tid för provtagning så snart som möjligt.

Om du jobbar inom samhällsviktig verksamhet

Vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet har rätt till omsorg. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

Meddela förskolan eller fritidshemmet om du har behov av omsorg för att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om vad du har rätt till om förskolan stänger

Ersättning vid stängning av förskola

Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller kring ersättning när förskolan eller fritidshemmet stänger på grund av covid-19.

Följ allmänna råd för att stoppa smittspridningen

  • Grundläggande allmänna råd gäller för att undvika spridning av covid-19.
  • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont och feber.
  • Tvätta händerna ofta och noga. Kan du inte tvätta händerna, använd handsprit.
  • Testa dig om du har symtom på covid-19 så fort du får en tid
  • Håll avstånd och hjälp till att undvika trängsel.
  • Vaccinera dig om du inte redan gjort det. Ta den tredje dosen så fort du får möjlighet.


Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping