Vaccination mot covid-19

Här hittar du information samt frågor och svar om vaccination mot covid-19. Informationen uppdateras i enlighet med rekommendationer från Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten, som har huvudansvar för frågor kopplat till vaccination.

Folkhälsomyndigheten lyfter vaccination som det bästa sättet att skydda sig själv och andra, samt även för att minska belastningen på vården. Därför är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. Region Östergötland ska erbjuda länets invånare vaccination mot covid-19 med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar, samt i den takt som vaccin levereras till Östergötland.

Boka tid för vaccination på 1177.se


Mer information om vaccination mot covid-19 finns hos 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Filmer om vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Varning för bedrägerier

Både polisen och 1177 varnar för bedrägeriförsök kring vaccin mot covid-19. Bland annat ringer bedragare och säger att de är från 1177 vårdguiden eller sjukvården. I kontakter angående vaccination ska aldrig bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis bank-id, lämnas ut. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Informationsbrev, varning för bedrägerier kring vaccination Pdf, 151.1 kB. (Pdf, 151.1 kB)

På polisens webbsida hittar du mer information om bedrägerier på svenska och andra språk

Frågor och svar

Här hittar du några svar på vanliga frågor om vaccinationen. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns fler frågor och svar.

Fler frågor och svar om vaccination (folkhalsomyndigheten.se)

Vilka erbjuds vaccin?

Folkhälsomyndigheten har beslutat att att alla över 12 år ska erbjudas vaccination mot covid-19.

Läs mer på 1177.se

Vad gäller för barn och unga?

Folkhälsomyndigheten har beslutat att att barn över 12 år ska erbjudas vaccination mot covid-19.

Läs mer om vaccination av barn och unga på folkhalsomyndigheten.se

Läs mer om vaccination av barn och unga på 1177.se

Vem bekostar min vaccination?

Staten betalar för vaccin och vaccination. Det är gratis för dig att vaccinera dig mot covid-19.

Hur bokar jag tid för vaccination?

Region Östergötland informerar när och hur du kan boka tid för vaccinering mot covid-19.

Läs mer om tidsbokning på 1177.se

Jag är anhörig till en person som bor på ett äldreboende, kan jag få information om hur vaccineringen går till där?

Alla som bor på ett äldreboende erbjuds vaccination mot covid-19. I samband med erbjudandet får din närstående information från ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen på boendet.

På de kommunala boendena är det kommunens legitimerade sjuksköterskor som utför vaccinationen. Läkare finns också på plats vid vaccinationstillfället.

Mer information om vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Om du har frågor eller känner oro och behöver prata med någon

Anhörig- och kunskapscenter

Kommunens kontaktcenter

 1177 Vårdguiden

Jag har svårt att hitta svar på det jag undrar över

Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten uppdaterar informationen om vaccination mot covid-19 löpande. Håll dig uppdaterad på deras webbplatser.

Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping