Cybersäkerhetsincidenten

Fredag den 2 december gick Norrköpings kommuns centrala krisledning upp i stabsläge med anledning av att kommunen har kunnat konstatera att man tagit sig in i IT-miljön. Kommunen har sedan dess fortsatt med att göra en rad åtgärder för att värna den kommunala verksamheten ifall tillgången till den digitala miljön begränsas. Det omfattande arbete som genomförts med att återta kommunens IT-miljö har gett resultat.

Fredagen den 9 december börjar kommunens system att användas mer och mer. Bland annat kom kommunens interna kanal, intranätet, igång för flertalet användare. I takt med att vi arbetar med att få vår IT-miljö på fötter igen efter cybersäkerhetsincidenten, så är det ofrånkomligt att det under en period förekommer driftstörningar av olika slag.

Tisdag den 6 december stabiliserades läget efter ett planerat driftavbrott, och kommunen har åter kontroll över sin IT-miljö. Läget är fortsatt allvarligt men ser allt ljusare ut.

Arbetet fortskrider och stabiliseras dag för dag.

Händelsen polisanmäldes torsdagen den 1 december och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är informerade.

Den här nyheten uppdateras löpande.

Frågor och svar om IT-incidenten

Hur påverkas kommunens verksamheter?

Alla verksamheter kan på ett eller annat sätt påverkas eftersom incidenten är riktad mot kommunens IT-miljö. Även kommuninvånare kan påverkas i viss utsträckning, till exempel svårigheter att komma i kontakt med kommunen.

Har kommunen allt under kontroll?

Under natten och den tidiga morgonen 6 december genomförde Norrköpings kommun ett planerat driftavbrott. En åtgärd som ligger i linje med att värna den kommunala verksamheten. Efter driftavbrottet sker en återuppbyggnad vilket påverkar kommunens digitala tjänster och system. Kommunen hoppas på förståelse för detta och arbetar intensivt med åtgärder.

Kan personuppgifter ha läckt?

Kommunens digitaliseringsavdelning har jobbat effektivt med att minimera skadorna och även att förhindra nya incidenter. I dagsläget har vi inte konstaterat förlust av personuppgifter, men incidenten analyseras fortfarande , och det kommer finnas mer information när analysen är klar.

Påverkas kommande utbetalningar som till exempel är kopplade till ekonomisk bistånd?

I nuläget finns det inget som indikerar att planerade utbetalningar kommer påverkas.

Kan kommunen betala sina fakturor till leverantörer?

I dagsläget finns inget som indikerar att fakturor inte kommer kunna betalas inom angiven tid.

Vart kan jag vända mig för ytterligare information?

Information hittar du på olika sätt.

  • Kommunens kontaktcenter kan vägleda dig vidare i de fall du inte vet vem du ska prata med. Telefonnummer dit är 011-15 00 00. Om driftstörningar begränsar möjligheten för kommuninvånare att kontakta dem, kan man mejla sitt ärende via norrkoping.kommun@norrkoping.se eller besöka kontaktcenter i receptionen på Trädgårdsgatan 21. Öppettiderna för besök är 08.30–16.00.
  • Håll koll på nyheterna här på norrkoping.se för uppdateringar i nyhetsform.
  • För frågor som rör de kommunala bolagen kan du vända dig till respektive bolags kundservice.

För dig som är anställd inom Norrköpings kommun finns mer information på intranätet.