Dataskyddsförordningen - GDPR

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar att gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Behandling av personuppgifter i Norrköpings kommun

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den berör alla olika organisationer i samhället och i Norrköpings kommun förbereder vi oss så vi arbetar rätt och följer lagen. För oss är det viktigt att du känner dig och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande kommuninvånare och företagare med relation till oss, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Norrköping kommun.

Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Norrköpings kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.


Såhär skyddas dina personuppgifter

Här följer en förklaring hur Norrköpings kommun samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka meddelande till kommunens Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna informationstext.

Kontakt

Relaterat