Kommunfullmäktiges sammanträde

#if($kommunList.length lt 1)

Det finns inga meddelanden just nu

#end #foreach($kommun in $kommunList)

Anslaget: $kommun.publishDate

Datum för sammanträde: $kommun.meetingDate

#if($kommun.linkPage)

$kommun.link.name

#end
#end

Anslag av protokoll

#if($protokollList.length lt 1)

Det finns inga meddelanden just nu

#end #foreach($protokoll in $protokollList)

Anslaget: $protokoll.publishDate

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Organ/nämnd: $protokoll.organ

Förvaringsplats av protokoll: $protokoll.storage

#if($protokoll.paragraphs != "")

Paragrafer: $protokoll.paragraphs

#end
#end

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

#if($detaljplanList.length lt 1)

Det finns inga meddelanden just nu

#end #foreach($detaljplan in $detaljplanList)

Anslaget: $detaljplan.publishDate

Tas ner: $detaljplan.unpublishDate

$detaljplan.link.name

#if($detaljplan.documentLink)

Kungörelse

#end
#end

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

#if($tillkannagivandeList.length lt 1)

Det finns inga meddelanden just nu

#end #foreach($tillkannagivande in $tillkannagivandeList)

Anslaget: $tillkannagivande.publishDate

Tas ner: $tillkannagivande.unpublishDate

Förvaringsplats av protokoll: $tillkannagivande.storage

#end

Övriga anslag

#if($ovrigtList.length lt 1)

Det finns inga meddelanden just nu

#end #foreach($ovrigt in $ovrigtList)

Anslaget: $ovrigt.publishDate

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

#if($ovrigt.linkPage)

Kungörelse

#end

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

#end