Aktuellt

#if ($context.listItems.length > 0)
    #set($counter = 0) #foreach( $card in $context.listItems )
  • #if ($card.image) $card.image.imageAlt #else Uppdatera metadata med relaterad bild #end

    $card.heading

    #if ($card.content != "") $card.content #else Uppdatera puffinformationen med "Beskrivning" på utpekad sida #end

  • #set($counter = $counter + 1) #end
#else

Välj länkar i inställningarna.

#end