Framtidens resor i Norrköping

Illustration av Framtidens resor

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor.

Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt som pågått under tre års tid. Bakom projektet står Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland.

Projektet tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från stationen gå snabbare.

Under projekttiden har omfattande utredningar gjorts kring trafiksituationen i Norrköping. Utifrån den kunskapen har projektet föreslagit en lång rad med åtgärder som ska göra det smidigare att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping.

 

Ta del av förslagen och lämna synpunkter i kartan

Via kartan nedan kan du ta del av förslagen och lämna egna synpunkter och idéer. Synpunkterna tas med som underlag inför kommande politiska beslut kring trafiken i Norrköping.

Klicka här eller på bilden nedan så öppnas den interaktiva kartan.

Kartan fungerar bäst att använda från en dator.

Kartbild från City planner


Du kan även lämna dina synpunkter eller idéer nedan: