Kontakta kommunen

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter - för dig och dina frågor.

Det ska vara enkelt att leva, bo och verka i Norrköpings kommun. Därför har vi öppnat ett kontaktcenter. Du kontaktar oss när du har frågor, stora och små.

Det kan handla om hur du ansöker om hemtjänst? Eller hur du får en förskoleplats till ditt barn? Eller när du ser att ett hål i gatan behöver lagas?

Vi hjälper dig som är nyanländ och som har barn som ska gå i skolan. Det är viktigt att du gör en anmälan om skolgång för ditt barn direkt när du kommer till Norrköping.

Vi lyssnar, tar emot synpunkter och guidar. Vi vill helst ge dig svar direkt. Om vi inte kan det, vägleder vi dig vidare. Välkommen med dina frågor till oss!

Tonval när du ringer 011-15 00 00

När du ringer till oss har du möjlighet med en knapptryckning ange ditt ärende. Då kopplas du direkt till rätt kommuninformatör och får snabbare svar på din fråga.

Du väljer om ditt ärende handlar om:

  • Vård och äldreomsorg, färdtjänst och överförmyndare.
  • Ekonomiskt bistånd.
  • Orosanmälan och sociala frågor.
  • Bygg, miljö, parkering och felanmälan.
  • Utbildning, barnomsorg och skolskjutsfrågor.
  • Företagsfrågor och lokaluthyrning.
  • Konsument, föreningsliv och turismfrågor.

Möjligheten finns att höra alternativen på engelska. Du kan trycka 9 om du vill höra alternativen igen.

Telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning

Post- och telestyrelsen kan kostnadsfritt hjälpa personer med funktionsnedsättning att kontakta oss via förmedlingstjänsterna Teletal, Texttelefoni och Bildtelefoni.

Telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning på Post- och telestyrelsens webbplats

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Rådhusets reception

Rådhuset
601 81 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.00-16.00.

Telefontider:
Måndag-fredag 8.00-16.00

Contact Centre in other languages