Kommunens arbete i samband med Ukraina

Här hittar du samlad information om kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina.

Kommunledningen följer utvecklingen via lägesbilder från samtliga kontor och bolag. Utifrån dessa arbetar man sedan vidare med frågor som specifikt rör de olika verksamheterna. Just nu förbereder sig Norrköpings kommun framför allt för flyktingmottagande. Skulle andra behov uppstå har kommunen beredskap för att agera.

Hur Norrköpings kommun arbetar med att förbereda för ett ökat flyktingmottagande:

Kommunstyrelsens kontor
 • Den centrala krisledningen är aktiverad. Lägesbilder, inklusive en sammanställning över möjliga boenden, lämnas veckovis till Länsstyrelsen.
 • En styrgrupp som arbetar med att samordna och förbereda kommunens verksamheter för ett ökar flyktingmottagande har bildats.
 • Kontoren har fått i uppdrag att se över sin kontiunitetsplanering. Det handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse, till exempel vid strömbortfall eller störningar i IT- och telekommunikationer.
 • Många vill vara med och hjälpa och Norrköpings kommun kan via e-tjänsten Anmälan om tillfällig bostadsplats ta emot uppgifter från personer som erbjuder boende till flyktingar. Om det skulle uppstå ett behov av det boende som erbjudits kontaktas man av en myndighet eller en organisation, annars sker ingen återkoppling. Tjänsten kräver e-legitimation.
 • Till kommunens boende för flyktingar har de första personerna rekryterats. Totalt har över 400 personer via någon av de annonser som gått ut, visat intresse för att jobba med kommunens flyktingmottagande.
 • En webbsida med översatt information som riktar sig till ukrainska flyktingar har skapats. Sidan kan också användas av andra personer/verksamheter som på olika sätt arbetar med frågan. Sidan omfattar dels länkar till översatt material från olika myndigheter, samt till översatta Pdf-filer med information som även kan skrivas ut. Ukrainian refugee information

Utbildningskontoret
 • Har ökat sin kapacitet i skolan till att kunna ta emot upp till 250 barn, samt har inventerat och säkerhetsställt språkkompetens.
 • De första barnen har börjat tas emot på mottagningsenheten. Varje barn stannar på mottagningsenheten under 4-6 veckor innan plats erbjuds på en vanlig skola.
 • Flera arbetsgrupper är aktiverade och arbetar med frågan utifrån olika ingångar. Just nu sker en översyn av antalet förskoleplatser samt insatser riktade mot öppna förskolan. UBK arbetar även tillsammans med kultur- och fritidskontoret för att barn och elever ska få ett mottagande som inkluderar fritidsaktiviteter.
 • Översättningar med specifik information om vad som gäller för barn som ska börja skola i Norrköping har tagits fram. De finns på sidan Ukrainian refugee information under fliken Have you just arrived in Sweden? Does your child need to start school?
 • Inom verksamheten jobbas det med att fånga upp barns oro.
Socialkontoret
 • 110 platser är nu färdigställda och möblerade på kommunens flyktingboende. Socialkontoret ombesörjer boende för omkring 85 personer, varav en 33 är barn (4 april). De två hus som används i dagsläget har kapacitet för totalt 110 personer.
 • Drygt 20 personer har hittills fått boende via kommunen. Arbetet med att färdigställa fler platser pågår. Många vill hjälpa till genom att skänka saker. Just nu har dock kommunens boende det som behövs och har ingen möjlighet att ta emot fler saker.
 • Socialkontoret har beredskap för, och tar emot de ensamkommande barn som anländer i dagsläget. Förberedelser för att ta emot ett större antal ensamkommande barn pågår.
 • Stadium Sports Camp har lånat ut sängar till kommunens boende.
 • Kommunens kostenhet säkerhetsställer matleveranser.
 • Kontoret arbetar aktivt med att ta fram ytterligare lokaler som kan anpassas till boenden för flyktingar.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
 • Samverkar med Bostadssamordningen för att skapa en enkel och skyndsam hantering för att tillhanda hålla hygienartiklar på kommunens boende.
 • Förbereder sig för att kunna växla upp antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd.
 • Förbereder sig för ett läge som skulle kunna kräva ökad stöttning till Migrationsverket vad gäller handläggning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande).
 • Samverkar med Bostadssamordningen genom att i mån av behov finnas på plats på boendet och bistå i ansökan om nödvändigt ekonomiskt bistånd innan ersättning enligt LMA aktiverats.
Kultur- och fritidskontoret
 • På kultur- och fritidskontoret har det bildats en grupp vars uppgift är att arbeta och samarbeta med civilsamhället. Gruppen bjöd in representanter från olika organisationer och föreningar till ett första möte tisdagen den 29 mars.
 • Kommunen hade tisdag den 29 mars sitt första möte med civilsamhället. Omkring 25 personer från organisationer, föreningar samt kommunen deltog. Under mötet diskuterades bland annat behov, koordination av civilsamhällets insatser samt samordning. Ytterligare möte kommer att bokas in framöver.
Samhällsbyggnadskontoret
 • Arbetar med utvärdera ytterligare möjliga lokaler som är tänkbara att använda som flyktingboenden.
Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping