Stöd och hjälp

Alla reagerar olika i oroliga tider. Här finns länkar som kan komma till nytta.

Oro och tankar

Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det råd och stöd till dig här:

Stöd vid oro (krisinformation.se)

Barn och unga

Det finns många tankar även hos barn och unga kring vad som händer i omvärlden just nu. Det är viktigt att du som vuxen tänker på hur du pratar med barn som känner och uttrycker oro.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping