Äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Från 1 juni-31 augusti 09:00-16:00.

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00

Vård- och omsorgskontoret