Distansundervisning för dig som går i kommunal gymnasieskola

Gymnasieskolor kan lägga om delar av undervisningen till distansundervisning till följd av coronapandemin enligt den nationella förordning som riksdag och regering beslutat om. En övergång till distansundervisning kan göras på grund av smittspridning, om det finns en hög sjukfrånvaro på grund av covid-19, om många elever och lärare är frånvarande för att de följer allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller om det finns ett behov av att minska trängseln i skolans lokaler.

Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att undervisningen till största del sker genom Google Classroom och Google Meet, det vill säga genom videolänk. Du följer fortfarande ditt ordinarie schema. Lektionerna består av lärarledd undervisning i kombination med eget arbete.

Vad ska jag tänka på vid distansundervisning?

Precis som vanligt förväntas du att delta aktivt i undervisningen. Du som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser. Vi vill betona vikten av studiefokus även då undervisningen sker på distans.

Din lärare kommer att registrera närvaro på varje lektion. Tänk på att du får ogiltig frånvaro om du inte registrerar din närvaro. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver hjälp eller mer information.

Hur går distansundervisning till?

Rektor ansvarar för att organisera distansundervisningen på din skola om behovet att lägga om delar av undervisningen till distans uppstår. Distansundervisning kommer inte ske på heltid. Detta innebär att undervisningen kan ske på skolan under vissa dagar eller delar av dagar. Det kan till exempel vara så att ett pass är på distans, följt av en lektion som inte är på distans. Därför är det viktigt att du är på plats i skolan om du är frisk.

Hur länge kan distansundervisningen pågå?

Det kan också se olika ut. Om en skola övergår till distansundervisning för vissa delar av utbildningen så hänger det ihop hur sjukfrånvaron ser ut, om många lärare och/eller elever är borta eller om det finns ett behov av att minska trängseln i skolans lokaler. Om sjukfrånvaron minskar så kan undervisningen ske som vanligt.

När och hur får jag veta om mina lektioner ska ske på distans?

Rektorer informerar om eventuell distansundervisning och det ska ske minst en dag i förväg.

Vad gäller för APL?

APL fortsätter som vanligt.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping