Daniel, projektledare

Daniel arbetar på samhällsbyggnadskontoret som projektledare

På Norrköpings kommun pågår sedan länge forskning och utveckling inom visualisering. Verktyget Earth Autopsy är en innovativ lösning som tagits fram.

– Earth Autopsy visualiserar föroreningar i marken och hjälper oss att arbeta snabbare och med bättre resultat. Det är spännande att jobba på en kommun som fokuserar på digitalisering, och det är en av anledningarna till att jag pendlar hit från Nyköping.

Projektledaren Daniel arbetar just nu med Inre hamnen, den nya stadsdelen i Norrköpings innerstad. Här kommer cirka 3 000 bostäder att byggas bredvid badplatser, kajstråk och kanaler.

– Inre hamnen är ett av Sveriges mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt, med hög fokus på gestaltning, arkitektur och hållbarhet. Vi bygger för hela Norrköping och ser fram emot att få se människor uppskatta området, säger Daniel och tillägger att om man är nyfiken på hur Inre Hamnen kommer se ut går det att få ett snabbt svar.

– Vår digitaliseringsenhet har skapat en VR-cykel som gör att du kan cykla virtuellt genom det framtida området. Cykeln står på Stadsmuseet så att Norrköpingsborna kan utforska den nya stadsdelen genom spännande teknik.