Fred, förrättningslantmätare

Mitt karriärsteg gav positiva reaktioner

Efter ett år på Norrköpings kommuns enhet mark och exploatering sökte lantmäteriingenjören Fred Jansson istället ett ledigt jobb på kommunala lantmäterimyndigheten. Båda enheterna tillhör samhällsbyggnadskontoret. Det innebar att han bytte arbetsuppgifter, men fick ha kvar samma arbetskamrater.

– Jag brukar säga att jag bytte upp mig. Men då syftar jag inte på att det ena jobbet är mer viktigt än det andra, utan på att mitt nya kontor ligger på våning fem istället för våning tre, säger Fred glatt.

– Jag har enbart fått positiva reaktioner på mitt byte av tjänst, både från chefer och medarbetare. Det kändes toppen att kunna byta karriärväg och utvecklas, men fortfarande vara kvar i den härliga gemenskapen vi har här på kontoret.

När Fred tittar ut från sina kontorsfönster ser han miljön kring Nya Torget. Vid omvandlingen, som blev klar för något år sedan, hade han och hans medarbetare en viktig roll vid beslutet kring hur fastigheterna skulle utformas med bland annat tredimensionell fastighetsindelning. Fred är friluftsintresserad och när han åker för att vandra i skogen, passerar han ibland gårdar där han medverkat vid fastighetsfrågor, som i många fall hjälper markägare att förverkliga sina drömmar om att bygga nya stallar, maskinhallar, bostadshus eller liknande.

– Jag jobbar lite i det dolda eftersom mitt arbete, som bland annat innebär att pröva lagarna kring nybildande och ombildande av fastigheter ofta görs i ett tidigt skede, innan marken börjar bebyggas. När jag sedan upplever det färdiga resultatet känner jag stolthet och glädje över att ha fått vara med och påverka samhällsutvecklingen, säger Fred.