Per, LSS-handläggare

Per arbetar som LSS-handläggare, och tycker att den personliga kontakten i jobbet är viktig.

Jag och mina kollegor har alltid en personlig kontakt med den sökande och gör hembesök för att få en helhetsförståelse. Samtidigt samlar vi in dokumentation som beskriver personens problematik. Vägen är aldrig spikrak och en viktig del av vårt arbete är att vi lotsar och vägleder för att hitta en insats som passar individen.

Som LSS-handläggare tar jag emot och utreder ansökningar om insatser för personer med funktionsnedsättning. Norrköpings kommun har ansvar för nio olika insatser och det är mitt jobb att utreda vilken typ av insats som krävs.

Roligt och utmanande arbete

För mig bottnar det i en idémässig övertygelse. Det handlar om att arbeta för att jämna ut livsvillkoren för personer med andra eller förändrade förutsättningar. Samhället har begränsade resurser och därför gäller det att fördela dem rättvist utifrån behov.

Jag hoppas att jag bidrar till det i mitt val av yrke. Det är grundtanken i varje fall. Sedan är det både roligt och utmanande såklart!

Karriärsutveckling

Jag började som 18-åring. Då arbetade jag som vårdpersonal på ett LSS-boende på somrarna medan jag studerade. Jag fastnade för yrket och har de senaste åren jobbat i privat regi på utförarsidan då jag bland annat hade en tjänst som föreståndare.

Sedan i höstas har jag haft tjänsten som LSS-handläggare inom kommunen. Min erfarenhet gör att jag har en överblick vilket hjälper mig i min nuvarande roll.