Sofia, utredningssekreterare

Sofia Magnusson är utredningssekreterare på överförmyndarenheten sedan 2016. Hon berättar att arbetet innebär att hon utreder behovet av ställföreträdare hos den person som ansökt om god man. Hon granskar även ställföreträdare för att se till att de gör vad de ska, att de följer lagen och att personen som behöver hjälp får det stöd den behöver.

En vanlig dag för Sofia består av telefontid och handläggning av ärenden. Då jobbar hon med allt från att hitta rätt god man till att granska årsredovisningar som kommer in. Arbetet är självständigt men krångligare ärenden diskuteras i team.

– Ibland är vi också ute i olika verksamheter för att informera om godmanskap. Det är mycket variation och tiden går väldigt fort. Alla dagar ser olika ut, säger hon.

Det roligaste jobbet

– Det jag gillar mest är att vi gör skillnad för människor. När man hittar en god man som gör ett bra jobb för en annan person kan man ofta se skillnaden direkt.

Sofia säger att det är det roligaste jobbet hon har haft och berättar att hon tycker att det är väldigt givande och intressant att få en inblick i hur samhället fungerar och ser ut.

Många utmaningar och mycket stolthet

Sofia förklarar att det finns en brist på ställföreträdare och att det är en utmaning att hitta nya personer som vill engagera sig. Uppdragen kan vara komplicerade och då kan det bli svårare att hitta personer som vill och kan hantera dem.
– Eftersom jag arbetar med tillsyn får jag inte vägleda ställföreträdarna i deras uppdrag, jag kan bara visa dem var de kan hämta information. Ibland är det en utmaning att inte göra mer än så, säger hon.

Utmaningarna vägs upp av positivitet och framförallt en stolthet över uppdraget. Sofia ser att överförmyndarenhetens arbete har utvecklats mycket på kort tid och att det känns bra att vara del i en verksamhet som hjälper människor som är utsatta i samhället.

– Jag är även stolt över de frivilliga personer som tar på sig uppdragen – det är fantastiskt att folk gör det på sin fritid och att systemet fungerar så pass bra. Norrköping har stark ideell kraft och det finns en historik av att man engagerar sig för sina medmänniskor i staden, det märker vi verkligen här.

En positiv framåtanda i Norrköpings kommun

Sofia tycker att Norrköpings kommun är en lagom stor kommun att jobba i. Hon berättar att hon uppskattar att komma relativt nära det hon arbetar med och se resultaten.

– Det finns en positivitet och framåtanda inom kommunen. Jag gillar att jag kan komma med egna idéer och kan påverka mitt arbete. Det är jättebra, säger Sofia.

Vad är överförmyndarenheten?

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn av ställföreträdare, vilket är samlingsnamnet för gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare. Att vara ställföreträdare är ett ideellt uppdrag som innebär att hjälpa bland annat äldre personer, personer med missbruksproblematik, yngre och äldre med förståndshandikapp, personer med demens eller med psykisk problematik. Alla uppdrag ser olika ut.