EU:s dataskyddsförordning
Din ansökan hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av EU:s dataskyddsförordning. Kommunsyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras i Norrköpings kommuns rekryteringsverktyg ReachMee.

Vi behandlar följande personuppgifter:
För- och efternamn
Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress)
CV
Personligt brev

Ej obligatoriska uppgifter:
Födelseår
Kön

Övriga bifogade dokument
Förekommer i vissa rekryteringar:
Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret

Vad ska uppgifterna användas till?
Norrköpings kommun använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan. Din ansökan kommer hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din jobbansökan.

Urvalsfrågor
Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret väljs kandidater bort som inte uppfyller skallkrav enligt kravspecifikationen. Skallkraven framgår i jobbannonsen.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR, rekryterande personer inom organisationen och eventuellt externa rekryteringskonsulter och fackliga representanter. De fackliga representanterna är med i rekryteringsprocessen vid rekrytering av chefer.

Norrköpings kommun är en offentlig verksamhet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen för att få instruktioner hur du kan skicka in din ansökan. Ansökan ska inte skickas in via vårt rekryteringsverktyg.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Norrköpings kommun har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Norrköpings kommun har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller att vi slutar att behandla dina personuppgifter. Läs mer i stycket nedan hur personuppgifter hanteras inom offentlig verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från rekryteringsverktyget två år efter avslutad rekrytering. Om du som kandidat vill återkalla ditt samtycke (att vi behandlar dina personuppgifter) upphör vi även att behandla ansökan efter att samtycket har återkallats. Dina uppgifter behandlas då inte längre i rekryteringsverktyget men de finns kvar som en allmän handling.

Kontakt
Kontakt vid begäran om registerutdrag/justering av uppgifter/gallring av uppgifter, överföring av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering begärs till respektive kontor.

Om du har frågor om kravspecifikationen ta kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du når vårt dataskyddsombud på epost:
dataskyddsombud@norrkoping.se