Andra uppdrag att söka

För dig som vill göra en insats finns det flera olika uppdrag inom kommunen. Du får arvode för din insats, men också en skön känsla i magen.

God man

Ett ganska lätt sätt att göra någons vardag lite enklare

Att vara god man handlar om att hjälpa en medmänniska som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande orsak behöver hjälp i vardagen. Alla uppdrag sker i samråd med och med godkännande av personen som behöver hjälp.

Läs mer om uppdraget som God man

Familjehem

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem i sitt hem och att ge all den praktiska och känslomässiga omsorg ett barn behöver. Det är en viktig och engagerande uppgift för hela familjen.

Läs mer om uppdraget som Familjehem

Kontaktfamilj och kontaktperson

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Det vanligaste är att kontaktfamiljen tar hand om ett barn eller ett syskonpar varannan helg.

En kontaktperson är till för barn och ungdomar som behöver en extra vuxen på fritiden. Ibland behöver även en vuxen person en kontaktperson. Som kontaktperson är du en god förebild, någon att prata med och att göra aktiviteter tillsammans med. Det vanligaste är att man träffas en eller två gånger i veckan.

Läs mer om uppdraget som kontaktfamilj och kontaktperson

Kontaktperson och stödfamilj till personer med funktionsnedsättning

Som kontaktperson träffar du en person med funktionsnedsättning på fritiden, några timmar varje månad. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra.

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem. Oftast är barnet där är ett par dygn i månaden, exempelvis under helger.

Läs mer om uppdraget som kontaktfamilj och kontaktperson

Kontrakterat familjehem

Ett kontrakterat familjehem är en familj som öppnar sitt hem för en ungdom i ett visst åldersspann, till exempel 13-18 år och placeringstiden kan variera. Målet är att ungdomen kan utvecklas positivt och vartefter flytta till alternativt boende. Då uppdraget kan vara mer krävande än vad som är normalfallet inom familjehemsvården är det en förutsättning att en familjehemsförälder är hemma på heltid.

Läs mer om uppdraget som kontrakterat familjehem

Kontrakterat jourhem

Ett kontrakterat jourhem tar med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma. Barnet behöver oftast placeras samma dag. Längden på placeringen varar till ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än fyra månader. Ett jourhemsuppdrag är ett heltidsengagemang och det förutsätter att en förälder är hemma på heltid. Det är möjligt att inledningsvis kontraktera ett jourhem för ett halvår med möjlighet till förlängning, så du kan känna på om uppdraget är något för dig.

Läs mer om uppdraget som kontrakterat jourhem