Introduktionsutbildning

Som nyanställd lärare eller pedagog i Norrköpings kommun får du gå en specialanpassad introduktionsutbildning. Syftet med utbildningen är att du ska få en bra start och känna dig trygg och förberedd i ditt nya uppdrag.

Introduktionen omfattar både mentorskap och utbildningsinsatser. I introduktionen ingår bland annat:

  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • IKT-stöd (information, kommunikation och teknik)
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Värdegrundad verksamhet
  • Ledarskap i klassrummet
  • Pedagogiska planeringar
  • Bedömning och betygsättning