Vård och omsorg

Vårt uppdrag inom vård och omsorg är att göra livet bättre för andra människor, och det gör vi - varje dag!

Här får du stor variation i arbetet och möjlighet till kompetensutveckling. Det är bra arbetstider, både för dig som vill jobba dag eller kväll och natt.

Medarbetare inom Norrköpings kommun har flera olika generella förmåner. Alla medarbetare ska till exempel ha en individuell utvecklingsplan, alla medarbetare har ett friskvårdsbidrag på upp till 2 500 kronor per kalenderår och medarbetare har rätt till ett föräldrapenningtillägg.

Läs mer om generella förmåner

Medarbetare berättar

Läs mer om Kajsas sommar som vårdbiträde

Det bästa med att sommarjobba som vårdbiträde är att man får så mycket tillbaka från brukarna när man hjälper dem. Det är så mycket mer än att göra sina arbetsuppgifter!

Läs mer om Marahs sommar som biträdande enhetschef

Att sommarjobba som biträdande enhetschef innebär varierande och utvecklande arbete, där ens självförtroende och erfarenheter växer!

Intervju med Marika, undersköterska

Det bästa med att arbeta inom kommunen är att det är så omväxlande och fritt och att arbetsgivaren tar tillvara på de kompetenser som varje medarbetare har!

Att jobba som arbetsterapeut inom kommunen gör att man får en trygg och stabil arbetsplats. Där möjligheten att arbeta inom flera olika områden finns, och som i sin tur skapar stora utvecklingsmöjligheter!

Julia, arbetsterapeut

Att jobba inom kommunen bidrar till en gemenskap, samhörighet och att tillsammans sträva mot högre mål och hjälpa människor att öka deras livskvalitet!

Bild på sjuksköterskan Malin när hon packar sin arbetsväska.

Jag ville ha andra arbetstider och prova något helt nytt. Nu har det gått två år och jag trivs superbra!

Bild på sjuksköterskan Jennie.

Att jobba som sjuksköterska inom kommunen är utmanande, utvecklande, fritt under ansvar, roligt och givande.

Bild på sjuksköterskan Anna när hon tar blodtrycket på en patient i hemmet.

Intervju med Anna Lindblom i hemsjukvården

Att jobba som sjuksköterska inom kommunen är utmanande, utvecklande, fritt under ansvar, roligt och givande. Bra arbetslag och goda arbetskamrater med hög kompetens så det finns alltid en som vet om saker en annan inte kan. Det är också en arbetsplats med högt i tak och jag skulle absolut rekommendera jobbet för andra!

Jobba som undersköterska eller stödassistent

Har du ett genuint intresse för andra människor och söker ett arbete med stor variation? Då är ett jobb inom vård och omsorg något för dig. Som undersköterska eller stödassistent skapar du en trygg och meningsfull vardag för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Är ni intresserade av att veta mer om hur det är att jobba inom vård och omsorg? Vi har stolta medarbetare som gärna kommer ut och besöker grupper av elever eller andra grupper där det finns ett intresse för vård- och omsorgsyrket.

I högstadieskolor passar det allra bäst med ett besök inför att eleverna ska söka PRAO-plats i årskurs 8 eller i årskurs 9 när det är dags att välja gymnasieutbildning. Om det finns intresse kommer vi självklart även gärna ut tidigare i årskurs 7.

Elever inom gymnasie- eller vuxenutbildning passar det bäst att vi träffar vid årsskiftet, eller precis i början av året, inför att det är dags att söka feriearbete eller sommarjobb.

Kontakt

Ta kontakt med våra yrkesambassadörer om ni vill boka ett besök.

Skicka e-post till yrkesambassadörer

Nära vård i Östergötland och i Norrköpings kommun

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med fler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg. Därför har omställningen till en god och nära vård och omsorg startat. Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. Här behöver vi medarbetare som vill se hela personen, och göra skillnad - varje dag!

Vi inom kommunal vård och omsorg kommer att göra mer hälso- och sjukvård i hemmet än tidigare, vi kommer att göra mer avancerad vård på våra särskilda boenden.

Men omställningen till Nära vård handlar också om det viktiga arbetet med hälsofrämjande vård och förebyggande insatser, där målet är att kommuninvånarna i Norrköping ska hålla sig friska länge och ha god livskvalitet. Det arbetet omfattar insatser både i civilsamhället och arbete med stadsutveckling som bidrar till attraktiva livsvillkor för invånarna.

Förebyggande insatser för en ökad livskvalitet bidrar till att minska behovet av vård, vilket resulterar i minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

I och med vårdens omställning till Nära vård är jobb inom kommunen verkligen ett framtidsyrke. Redan idag utförs cirka 30-35 % av vården i hemmet! Det satsas och utvecklas mycket inom området, och du får vara delaktig i resan!

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret