Vård och omsorg

Jobba som sjuksköterska

Som sjuksköterska i Norrköpings kommun skapar du en bättre vardag för dina patienter. Hos oss jobbar du med stort eget ansvar i tvärprofessionella team, i en verksamhet som präglas av nytänkande. Här finns stora möjligheter till egen kompetensutveckling. 

Vårt erbjudande

  • Satsning på sjuksköterskelönerna. 
  • Önskad sysselsättningsgrad och få helgpass.
  • Goda möjligheter till betald kompetensutveckling.
  • Teamarbete med möjlighet att påverka arbetets utformning. 
  • Stort eget ansvar där du kan styra din arbetsdag och forma de rutiner som passar patienterna bäst.
  • Satsning på hög sjukskötersketäthet.
  • Aktivt arbete med att förbättra verksamheten genom en forsknings- och utvecklingsmiljö.
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret