Vår personaltidning

Strömvirveln är ett magasin för medarbetare i Norrköpings kommun. Men även andra intresserade kan läsa om vardagen på våra arbetsplatser i kommunen.

Kontakt
Louise Flygt
Kommunikationsdirektör