Ring via Teletal

Teletal är en gratis tjänst för dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Tjänsten är även till för dem som vill ringa till någon som har dessa svårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver ingen förbokning, utredning eller remiss - det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon.

Så fungerar Teletal

  • Ring 020-22 11 44.
  • Teletal tar emot samtalet och ni kan förbereda det om så behövs.
  • Teletal kopplar in den tredje personen och förklarar kort varför Teletal finns med.
  • Samtalet börjar och Teletal finns med och ger stöd om det behövs.
  • När du är färdig kopplar Teletal bort den tredje personen och du avslutar samtalet med Teletal.

Teletal är till för alla som:

  • har svårt att tala i telefon
  • vill ringa till någon som har svårigheter
  • har svårt att minnas
  • kan behöva anteckningsstöd

Ring till Teletal

Telefon: 020-22 11 44.
Du kan även nå Teletal genom växeln 011-15 00 00.
Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19.

Öppettider

Måndag till fredag öppet klockan 08.00 till 20.00.
Lördag och söndag öppet klockan 12.00 till 16.00

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping