Norrköpings ekbackars naturreservat

Norrköpings ekbackar består av två områden, Ingelstad och Wilhelmsbergs ekbackar. Ingelstad ekbackar utgörs av ett par kullar med tätt stående riktigt gamla och grova ekar. Bland ekarna växer en del hassel vilket gör vissa partier mer lummigt lundartade. Många av ekarna är ihåliga och mycket gamla, uppemot 500 år.

Wilhelmsbergs ekbackar består av kuperat hällar och mullrika svackor bevuxna med grova, gamla ekar. Här kan man vandra runt bland de magnifika träden där många är flera hundra år gamla. I områdets nordöstra kant ligger några små välbevarade gravhögar från yngre järnåldern.

I och på ekarna lever en mångfald olika arter av djur och växter. På flera av jätteekarna växer ovanliga lavar och svampar. Bland de vedlevande insekterna kan den sällsynta skeppsvarvsflugan nämnas liksom den stora bruna läderbaggen. I träden finns gott om bohål där olika fåglar häckar. Den som har lite tur kan få se både kattuggla och trädkrypare. På våren är marken i ekbackarna täckt av vitsippor och doften av dem och liljekonvalj fyller luften. På sommaren betar får i hagarna.

 

  • Reservat sedan 2004.
  • Naturreservatet är 21 hektar.

Två delområden i norra Norrköping.
Ingelstad ekbackar ligger i industri- och köpmarknadsområdet Ingelstad. Ekbackarna är belägna mellan Jysk bäddlager och COOP Forum. Den som kommer med bil kan parkera antingen vid Jysk, vid COOP eller vid Järngatan på områdets norra sida.

Wilhelmsbergs ekbackar ligger väster om E4 norr om Fyrby. Mittemot McDonalds vid Maxi stormarknad svänger man vänster mot brukshundsklubb. Efter några hundra meter vid vägverkets anläggning sväng åt vänster. Nu ligger ekbackarna på höger sida och lite längre bort finns en parkering med informationsskylt.

Norrköpings ekbackars naturreservat på Norrköpingskartan

Du som kommer med bil till Ingelstad ekbackar kan parkera vid antingen Jysk, COOP eller Järngatan på områdets norra sida.

Vid Wilhelmsbergs ekbackar finns en parkering och informationsskylt.

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping