Film och nya medier

Norrköping är en filmvänlig stad som starkt bidrar till utvecklingen av närings- och kulturlivet. Här finns ett stort antal produktionsbolag och filmarbetare inom film och TV vid sidan om en rik filmkultur. Från Norrköping kommer berättelser som ses över hela världen.
Visualiseringscenter riktar sig till näringsliv, skola, forskning och allmänhet. På Visit Norrköping hittar du mer kring film, biografer och andra mötesplatser för film.

Cnema

Cnema har tre biosalonger där du kan se film från olika delar av världen. Här finns också kommunens filmverksamhet och mediepedagogiska verksamhet.

Cnemas webbplats

Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Här kan du läsa om och ansöka om medel ur Norrköpings fond för insatser.

Norrköpings filmfond

Visualiseringscenter C

En mötesplats för visualisering. Centret riktar sig till näringsliv, skola, forskning och allmänhet. Här kan du se filmer, gå på utställningar och evenemang.

Visualiseringscentrets webbplats


Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping