Norrköpings filmfond

Norrköping är en filmvänlig stad som starkt bidrar till utvecklingen av närings- och kulturlivet. Här finns ett stort antal produktionsbolag och filmarbetare inom film och TV vid sidan om en rik filmkultur. Från Norrköping kommer berättelser som ses över hela världen.

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Mer information hittar du här, på Cnemas webbsajt.

Översikt - Steg 1 av 6

1. Syfte och målsättningar

Syfte

Syftet med satsningen Norrköpings Filmfond är att i Norrköping skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat med stor lyskraft lokalt, nationellt och på sikt även internationellt. Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv.

 • Stärka Norrköping som kulturstad
  Filmproduktion är en viktig motor för kulturlivet i stort. Filmen är ett allkonstverk som sammanför en rad yrkesgrupper inom scenkonst, musik och bildkonst.
 • Utveckla näringslivet i Norrköping
  Fonden ska bidra till att utveckla filmbranschen och näringslivet i Norrköping så att det leder till ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning.
 • Positionera Norrköping
  Norrköpingsborna ska känna stolthet över filmer som produceras i närmiljön och en publik i hela Sverige ska få uppleva berättelser av god kvalité med personer, platser och perspektiv från Norrköping. Färdiga produktioner marknadsför Norrköping och i förlängningen kan fiktionsturism bli en del av Norrköpings besöksnäring.

Målsättningar

Norrköpings Filmfond ska:

 • Verka för en växande och stark lokal filmbransch
 • Öka film och TV-produktionen i Norrköping
Kontakt
Johan Karlsson
Norrköpings filmfond