Plan för kulturen

Kultur är Norrköpings själ och en viktig byggsten för vårt samhälle. Kultur- och fritidskontoret ska nu tillsammans med Norrköpings kulturliv ta fram en ny plan för kultur, ett så kallat kulturpolitiskt inriktningsdokument. I arbetet vill vi ha dialog med så många kulturaktörer och kulturella samt kreativa näringar som möjligt.

Den nya planen kommer peka ut strategiskt viktiga områden inom kulturområdet för alla i kommunen. Sommaren 2022 beräknas den nya planen för kultur antas av kommunfullmäktige.
För att ta fram Norrköpings nya plan för kultur vill vi ha dialog med så många kulturaktörer som möjligt, med kulturella och kreativa näringar samt med kontoren inom Norrköpings kommun för att få fram en bra grund för arbetet.

Under maj månad genomförde vi på kultur- och fritidskontoret åtta digitala workshop, dialogmöten inom olika kulturområden för att få svar på två frågor:

1. Vad krävs för att åstadkomma en positiv utveckling inom kulturen de närmaste 5 åren?

2. Hur får vi den kulturella själen i NKPG att fortsätta lysa starkt?

För att få svar på den första frågan fick alla diskutera i små grupper och den andra frågan fick var och en besvara individuellt och ett ordmoln skapades.

Här kan du ta del av sammanfattningen av de olika workshopenPDF (pdf, 1.6 MB).

I den fortsatta processen kommer kultur- och fritidskontoret genomföra ytterligare några dialogmöten och därefter kalla till ett kulturting i Hörsalen på eftermiddagen den 20 oktober. Kulturtinget blir ett tillfälle att träffas över kulturgränserna. Notera gärna datumet, mer information kommer.

Kontakt
Maria Hultberg
Kommunikationsansvarig Kultur- och fritidskontoret

Relaterat