Kaktusplanteringen

En plantering av kaktusar med texten Konstmuseet 1913 2013. En spårvagn åker förbi i bakgrunden.

Varje år planteras 25 000 kaktusar i Carl Johans park, som tillsammans bildar ett specifikt motiv. Motivet är olika från år till år och det är en tradition som har förekommit sedan 1926.

Vill du också pryda kaktusplanteringen?

Vill ditt företag eller din organisation vara motiv i kaktusplanteringen kan du ansöka om det, men läs igenom kriterierna innan.

Ansök via e-tjänst

Ansökningsperioden är 1 februari - 31 december varje år. Under januari är ansökan stängd för handläggning och beredning.

För att ansökan ska godkännas behövs följande:

 • Namn på organisation eller företag som ansöker
 • Antal jubileumsår
 • Kort historik över företaget/organisationen
 • Motivering till varför jubilaren vill pryda kaktusplanteringen

 • Jubilaren ska vara karaktäristisk och välkänd verksamhet för Norrköping.
 • Jubilarer ska helst förknippas med eller vara en symbol för Norrköping. Genom till exempel sin betydelse, historia eller stora påverkan på kommunen.
 • Jubilaren kan vara en organisation, förening, företag eller en kommunal instans.
 • Jubilaren ska under året fira ett jämnt antal år om minst 25.
 • Jubilaren ska ha en verksamhet som utövas inom Norrköpings kommun.
 • Jubilaren ska representera en verksamhet som är av stort intresse för Norrköpingsborna.
 • Jubilarer som sprider kunskap om karaktäristiska Norrköpingsfenomen ges ytterligare prioritet.

 • Ansökan registreras.
 • I februari beslutar juryn om vem som ska pryda kaktusplaneringens motiv utifrån bedömningskriterierna.
 • Tekniska nämnden informeras om juryns beslut.
 • En presskonferens hålls, där man presenterar vem som ska pryda årets centrummotiv i Carl Johans park.

Juryn består av

 • Stadsträdgårdsmästare
 • Näringslivsutvecklare
 • Enhetschef på Kultur- och fritidskontoret
 • Tekniska nämndens presidium.

Kontakt

Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping