Lekplatser

I Norrköpings kommun finns 100 stycken lekplatser i olika storlekar. Dessa är utplacerade i olika områden.

Öppna en större karta.

Lekplatserna kontrolleras minst en gång i veckan. De säkerhetsbesiktigas en gång om året.

De lekplatser / lekmiljöer som du ser på kartbilden här ovanför är kommunens lekplatser. Resterande lekplatser i kommunen tillhör olika vägföreningar, alternativt ägs av olika fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar. Kommunen sköter driften av flertalet vägföreningars lekplatser men föreningarna ansvarar för investeringar i parkerna.

I kartan ovan kan du zooma in och ut och hitta en lekplats / lekmiljö som passar just dig.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping