Statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019

Syfte

Norrköpings kommun fördelar Socialstyrelsens statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.

  • Syftet med det statliga bidraget är att:
  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering, motverka utanförskap och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Vem kan söka bidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter?

Bidraget är till för föreningar i Norrköpings kommun, som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragPDF (pdf, 107 kB)

Vad kan man söka bidrag för?

Man kan söka bidrag för aktiviteter som riktar sig till målgruppen 6-15 år. Aktiviteten behöver inte täcka in hela målgruppen, det går alltså bra att söka bidrag om du till exempel vill arrangera en aktivitet för målgruppen 10-12 år.

Aktiviteten måste vara gratis att delta i och öppen för alla, pojkar och flickor samt barn från alla delar av Norrköping.

Bidraget kan inte beviljas till:

  • investeringar i anläggning eller utrustning

När är det sommarlov?

År 2019 infaller sommarlovet under perioden 14 juni - 18 augusti.

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 1 maj 2019.

Redovisning

Efter att ni har genomfört er aktivitet ska ni redovisa tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Skriv ut och fyll i redovisningsblanketten under Mer information till höger. Skicka redovisningsblanketten tillsammans med kvitton och andra dokument som styrker era utgifter till

Kultur- och fritidskontoret
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

eller via e-post till: kultur.fritid@norrkoping.se

Skicka in er redovisningsblankett senast den 30 oktober. Om det blir några pengar över ska ni betala tillbaka dom till kultur- och fritidskontoret.

Kontakt

Mer information