Norrköpings kommuns kulturstipendium till unga lovande talanger

Stipendiet vänder sig till:

Flera enskilda unga förmågor inom kulturområdet á 20 000 kronor

Ändamål:

Stipendiet delas ut till unga lovande förmågor som stöd till fortsatta eftergymnasiala studier inom kulturområdet. Stipendiets ändamål är att ge stöd och uppmuntran till utbildning inom de konstnärliga arbetsfälten.

Ansökningsdatum: 1 april 2022

Observera att sista ansökningsdag är 1 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas i maj.

Ansökningsblankett Pdf, 211 kB. (Pdf, 211 kB)