Norrköpings kommuns Pernilla Wiberg-stipendium

Stipendiet vänder sig till:

En enskild idrottsutövare som stöd till den egna idrottsliga utvecklingen, á 20 000 kronor.

Ändamål:

Stipendiet delas ut till aktivt verksamma idrottsutövande unga kvinnor som i sin idrottsgren visat vilja, talang och goda prestationer och som också är föredömen och inspirationskälla för andra.
Stipendiaten ska vara folkbokförd i Norrköping. Stipendiaten ska vara medlem och företräda en förening med verksamhet i Norrköping.

Stipendiet är inte sökbart. Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat för året i samråd med Norrköpings idrottsförbund och om möjligt med Pernilla Wiberg.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tilldelning av stipendium i maj 2022.

Läs om Pernilla Wiberg och hennes karriär Pdf, 346.2 kB.