Norrköpings kommuns stipendium med inriktning på stöd och engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter

Stipendiet vänder sig till:

Enskilda eller ideella grupper, totalt stipendiebelopp är 10 000 kronor

Ändamål:

Stipendiet delas ut till enskilda eller ideella grupper, som vid sidan av en idrottsaktivitet, bidrar med insatser som på olika sätt skapar förutsättningar för eller bidrar till genomförandet av idrottsaktiviteten. Det kan också vara insatser som skapar glädje, gemenskap och stolthet vid träning och tävling. Insatserna ska ha en tydlig koppling till nämndens mål och målområden.

För att erhålla stipendiet ska en enskild kandidat vara folkbokförd i Norrköping, en ideell grupp ska ha sitt säte i Norrköping och insatsen ska avse engagemang för en förening med verksamhet i Norrköping.

Stipendiet är inte sökbart.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tilldelning av stipendium i maj 2022.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping