Moberg-Eggerska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsens avkastning används för främjande av den barnavårdande verksamheten i staden, i främsta rummet för utbildning av barnavårdarinnor (barnskötare).

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 april eller 1 augusti - 30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas beslut med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Moberg Eggerska stiftelsen Pdf, 111.3 kB. (Pdf, 111.3 kB)