Lagergrenska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut pensioner till änkor eller barn efter avlidna ämbets- och tjänstemän, vilka varit i stadens tjänst.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett kan laddas ner nedan.

Ansökningsblankett Lagergrenska stiftelsen Pdf, 110.1 kB. (Pdf, 110.1 kB)