Stiftelsen samfonden för Pauvres Honteux och Stiftelsen R Nord och S Tolléns minne

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Stiftelsen samfonden för Pauvres Honteux: Stiftelsen delar ut tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer inom Norrköpings kommun.

Stiftelsen R Nord och S Tolléns minne: Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten.

Ansökningsperiod: 1 januari - 31 mars.
Ansökningarna behandlas inte förrän ansökningsperioden är stängd.
Alla sökande får besked via brev. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Stiftelsen samfonden för Pauvres Honteux och Stiftelsen Richard Nord o Selma Tolléns minne Pdf, 126.5 kB. (Pdf, 126.5 kB)