Stöd och hjälp

Många upplever att livet är extra tufft just nu. Känner du också så? Eller är du kanske orolig för någon i din närhet?

Coronapandemin påverkar oss alla, så det är naturligt om du känner dig ensam, ledsen eller tappat livsgnistan. Men det finns hjälp att få för att må bättre!

Jag vill prata med någon

För alla

Frivilligcentralen Norrköping
Ring 011-15 18 15 om du känner dig ensam, orolig eller behöver prata med en medmänniska.

Jourhavande medmänniska
Ring 08-702 16 80 om du behöver någon att prata med mellan kl 21-06.

Jourhavande präst
Ring 112 och be att få prata med jourhavande präst om du behöver någon att prata med.

1177 Vårdguiden på telefon
Ring 1177 för rådgivning eller vägledning till lämplig vårdmottagning.

Kvinnofridslinjen
Ring 020-50 50 50 om du eller någon du känner har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Självmordslinjen
Ring 90101 om du eller någon du känner har tankar på att ta sitt liv. Klicka på länken för att komma till chatt och mejl.

Socialkontoret
Stöd och hjälp i svåra situationer, till exempel frågor kring barn, ungdomar, vuxna eller familjer eller problem med missbruk eller annat beroende.

Våld i nära relationer
Telefonnummer och länkar om du eller någon i din närhet upplevt, utsatts eller utövat våld.

Anhörig

Anhörig- och kunskapscenter
Ring 011-15 54 30 för stödsamtal, samtalsgrupper, kurser, föreläsningar och andra aktiviteter i Norrköping.

Anhöriglinjen
Ring 0200-239 500 om du behöver råd och stöd i din situation som anhörig.

Äldre eller annan riskgrupp

Äldrelinjen
Ring 020-22 22 33 om du längtar efter någon att prata med

Gruppsamtal för äldre som oroas och/eller känner av ensamhet till följd av Coronapandemin
Klicka på länken och läs mer om gruppsamtalen.

Goda grannar, Hyresgästföreningen
Ring 0771 443 443 om du behöver hjälp med till exempel att handla, rasta hunden, hämta paket och viktiga mediciner. 

Barn, ungdom eller förälder

Ring, mejla eller chatta med BRIS

Jourhavande kompis

Föräldralinjen
Ring 020-85 20 00 om du är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Elevhälsa

Barnhälsan, 6-14 år

Ungdomshälsan, 13-25 år

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Anmäl om barn som far illa

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping