Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Norrköpings musikklasser

I Norrköping finns musikklasser på Hagaskolan och Navestadsskolan. Musikklasserna är grundskoleklasser i årskurs 4–9 med utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans läroplan.

Sång i stämmor i stora grupper är en grundidé som varit bärande i Norrköpings musikklasser sedan starten 1960. I musikklasser används körsång som verktyg för musikalisk kunskapsutveckling.

Här har alla barn och ungdomar framtidstro. Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Hagaskolan

Navestadsskolan

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk grund för framtida musicerande i olika genrer.

I musikklasserna får elever med särskilda färdigheter i sång en extra stimulans i sin musikaliska utveckling. Eleverna ges möjlighet att utveckla goda kunskaper i musikämnets olika delar och särskild övning av sin förmåga att sjunga i kör samt att framträda inför publik.

Genom ett gemensamt musicerande, där alla enskilda röster behövs, skapas samhörighet mellan elever oavsett ålder, kön och religion.

Musikämnet innehåller:

 • Röstvård med tonbildning
 • Körsång
 • Notläsningsövningar
 • Gehörslära
 • Musiklära
 • Musiklyssnande med musikhistoria
 • Rörelse och dans
 • Grundläggande instrumentalundervisning och ensemblespel
 • Musikskapande

I undervisningen ingår också offentliga konserter och andra framträdanden. Dessa är en viktig del av verksamheten. Norrköpings musikklasser är en väletablerad del av stadens kulturliv.

Norrköpings musikklassers vision 2035:
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

 • Norrköping blir ett ledande kulturcentrum för unga röster i Norden med musikklasserna som grund.
 • Festivaler, konsertserier och workshops bidrar till Norrköpings kulturliv.
 • Nationella och internationella kulturutbyten med gästlärare, dirigenter och musiker från Linköpings universitet och SON.

Platser kvar till höstterminen 2024

Det finns fortfarande platser kvar till höstterminen 2024. Se nedan. Till musikklass krävs särskild ansökan och färdighetsprov.

 • Åk 4 ordinarieklass. Enstaka i musikklass.
 • Åk 5 musikklass
 • ÅK 6 ordinarieklass
 • Åk 7 ordinarieklass och musikklass
 • Åk 8 enstaka platser ordinarieklass

Ansökningsformulär

För att söka till Norrköpings musikklasser fyller du i ansökningsformuläret.

Eleven blir efter ansökan kallad till ett individuellt färdighetsprov.

Färdighetsprov

Det individuella färdighetsprovet till musikklass genomförs vecka 4. Innan provtillfället kallas vårdnadshavare och elev till ett möte. Då övas de moment som sedan ingår i det individuella färdighetsprovet. Vid provtillfället sjunger eleven tre sånger; två obligatoriska sånger och en
sång som eleven själv har valt. Obligatoriska sånger är ”Nu tändas tusen juleljus”, första versen, och ”Blinka lilla stjärna”. Eleven sjunger sångerna utan ackompanjemang.

Gehörs- och rytmprov

Eleven...
... sjunger första frasen i ”Blinka lilla stjärna” från olika givna starttoner
... sjunger toner som spelas före från piano (tonträffning)
... härmar korta melodislingor som spelas före från piano
... härmar rytmer
... läser en kort text

Två lärare sitter med vid det individuella provet. Provresultaten protokollförs.

Besked om antagning

Besked om antagning lämnas med e-post under vecka 47.

Ansökningsformulär

Fyll i formuläret för att ansöka till Norrköpings musikklasser.
Du får en bekräftelse till din e-post så snart vi har mottagit din ansökan.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Norrköpings musikklasser