Norrköping syns i Almedalen

Publicerad 28 juni 2018 09:08

Tjugo personer på tjugo kvadrat. Hur skapas en hållbar stadsdel? Hur utvecklas framtidens logistikkluster? Och så ett snack om regionens musik- och filmnäring på frammarsch. Allt detta och mycket mer diskuteras när företrädare för Norrköpings kommun är på plats i Visby för Almedalsveckan.

Inför årets upplaga av Almedalsveckan deltar Norrköpings kommun i många seminarier och debatter runt om i Visby. Kommunens engagemang koncentreras främst till tre arenor: East Sweden Arena, Business Arena Almedalen samt Svenska Dagbladet. Fokus ligger på stadsutveckling, infrastruktur och näringsliv, men företrädarna för kommunen deltar även i arrangemang där ämnen som skolan och integration debatteras.

  • – Som kommun finns de flesta ämnen under vårt paraply. Samtidigt har vi en tydlig ambition om kommunens deltagande i Almedalen. Vi vill berätta om de styrkor och utmaningar som Norrköping har som bostads- och arbetsmarknad, och dela med oss av vår kunskap och lärdomar. Under politikerveckan i Visby finns goda möjligheter till det – även om konkurrensen om uppmärksamheten förstås är mycket tuff, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör.


East Sweden Arena är ett samarbete mellan Norrköpings, Linköpings och Motala kommun, region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren. Arenans program har bred spännvidd, allt från tillväxt, artificiell intelligens och besöksnäring till jämställdhet och spruckna underliv kommer att diskuteras på scenen.

På Business Arena samlas kommuner, myndigheter och företag från hela Sverige som vill utbyta idéer och erfarenheter inom fastighets- och samhällsfrågor, bostadsförsörjning, stadsplanering och handel.

  • – Det händer otroligt mycket i Norrköping och jag är glad att få vara en av kommunens företrädare på plats och prata om våra möjligheter till tillväxt och utveckling genom nya företag och invånare. Almedalen är en myllrande mötesplats, men Norrköping har goda chanser att visa upp våra framtidsplaner och knyta viktiga kontakter, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, som under veckan representerar Norrköpings kommun på flera seminarier.


Därtill kommer Norrköpings kommun finnas med i Svenska Dagbladets tält i Almedalen. Stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) deltar där i ett seminarium, ”Hur ska framtidens nya städer byggas och planeras på ett hållbart sätt?”, om Norrköpings stadsutveckling kopplat till infrastruktur och bygget av Ostlänken.