Planerat stopp vid byte av ärendehanterings­system inom livsmedel, tillstånd, hälso- och miljöskydd

Publicerad 11 september 2018 12:00

Bygg- och miljökontoret byter ärendehanteringssystem inom verksamheterna livsmedel, tillstånd, miljöskydd och hälsoskydd.

Bytet till det nya ärendehanteringssystemet är planerat att genomföras mellan 19 september till och med 2 oktober. I samband med detta kan våra handläggningstider bli något längre.

Vid frågor vänligen kontakta Kontaktcenter på telefon 011-15 00 00.