Ny skola byggs i Svärtinge

Publicerad 04 oktober 2018 15:53

 

Norrköping fortsätter att växa och nu byggs en ny skola i Svärtinge.

Skolan väntas vara klar att ta emot sina första nya elever under våren 2021. Den kommer att rymma 14 klasser, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Skolan kommer att utöver undervisningslokaler, ha ett tillagningskök, utemiljöer och en fristående idrottshall. Byggytan uppgår till cirka 6 600 kvadratmeter totalt.

NCC har fått i uppdrag att på totalentreprenad påbörja byggnationen.

Läs mer på Norrevos hemsida.