Sök bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Publicerad 04 oktober 2018 16:48

Tekniska nämnden i Norrköpings kommun har infört ett tillgänglighetsbidrag. Bidraget ska användas till att göra vägföreningars, vägsamfälligheters och samfälligheters allmänna lekplatser tillgängliga för alla, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar.

Vad innebär det att tillgänglighetsanpassa en lekplats?

En tillgänglighetsanpassad lekplats innebär att lekmiljön har förutsättning att användas av alla. Det innebär oftast flera olika lösningar eftersom både lekredskapen och den omgivande marken måste vara tillgänglig. Det kan göras genom att till exempel:

  • byta en vanlig gunga mot en kompisgunga
  • ha täckbark eller gummiasfalt istället för sand på marken runt lekredskapen för att underlätta framkomligheten
  • ha bord och bänkar som är funktionsanpassade för rullstolar och rullatorer

Vem kan söka bidraget?

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter som har lekplatser som är allmänt tillgängliga i kommunen kan ansöka om bidraget. I år finns det totalt 250 000 kronor att söka. Bidraget innebär att tekniska nämnden medfinansierar 50 procent av kostnaden för anpassningen. Resterande 50 procent betalar ni själva.

Hur söker ni?

Bidraget betalas ut löpande så sök så snart som möjligt! Sista ansökningsdag är 31 november 2018. Ansökningsblanketten hittar ni här nedan.

Har du några frågor?

Kontakta Klara Jarstad Blomqvist, enhetschef för drift, park, natur på tekniska kontoret. Telefon: 011-15 15 87, e-post: klara.jarstad@norrkoping.se.
Du kan också ringa Kontaktcenter på 011-15 00 00.